درب فولداپ سریع
محصولات

درب فولداپ سریع بازشو با {گارانتی 100%} بخرید. تماس 0214813

درب های PVCسریع، نمونه ای از درهای های اسپید می باشند که توسط شرکت آماج صنعت آذر تولید می گردد. این محصول به صورت کلی، درب اتوماتیک از جنس PVC می باشد که با سرعت 80 تا 130سانتی متر بر ثانیه ،امکان باز و بسته شدن دارد. بر حسب ابعاد مورد نظر جهت نصب این نوع در برقی سریع، به طور معمول تا ابعاد 6/5*6/5 مترمربع، محصولات در فولداپ آماج صنعت آذر می تواند دارای مقاومت در برابر سرعت بادبه اندازه 80 تا 140کیلومتر بر ساعت ،باشد.

اطلاعات بیشتر »