اخبار و مقالات

درب اتوماتیک سربی با گارانتی 100% بخرید | بهترین درب اتوماتیک سربی در ایران

درب سربی یا درب اتوماتیک سربی(در سربی بیمارستانی و درب سربی آزمایشگاهی)؛ جهت جلوگیری از نفوذ پرتو ایکس از دستگاههای تصویربرداری پر تو ایکس و سایر سامانه های تصویربردرای پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، به خارج از اتاق مورد نظر است، تا کارکنان در معرض این پرتو مضر قرار نگیرند.

اطلاعات بیشتر »
پروژه های متفرقه شهری
پروژه ها

پروژه متفرقه

متفرقه ردیف آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ تهران ميدان آرژانتين كشويي ساده شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران ۱ ۱ گلپایگان کیلومتر ۷

اطلاعات بیشتر »
پروژه های فروشگاه های
پروژه ها

پروژه فروشگاه ها

فروشگاه ها ردیف آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ شهرکرد کشویی ساده فروشگاه رفاه ۱ ۱ چالوس کشویی ساده فروشگاه رضاپور ۲ ۱ تهران

اطلاعات بیشتر »