قیمت محصول :

درب اتوماتیک خروج اضطراری

توضیحات فنی
  • در اتوماتیک خروج اضطراری به طور معمول در مکان هایی نصب می شوند که خروج از ساختمان را سریعتر کرده و یا در ساختمانها و مکانها به علت بروز حادثه در راه پله یا آسانسور ها قابلیت این را دارد تا جایگزین در اصلی شود.
  • در هنگام بروز حادثه این نگرانی وجود دارد که در اتوماتیک قفل شود وبدین منظور این درب اتوماتیک قابلیت خروج سریع افراد را فراهم می آورد.
  • نحوه طراحی درب خروج اضطراری به این شکل است که در شرایط ویژه افراد بتوانند براحتی و با سرعت بالا به مکان امن و فضای باز بروند.
  • درب خروج اضطراری به سیستم هوشمند با تکنولوژی بالا مجهز است که باعث می شود حتی در هنگام قطعی برق از آن به نحو احسن استفاده نمود.

درب اتوماتیک خروج اضطراری

تعداد: