قیمت محصول :

درب اتوماتیک بیمارستانی

توضیحات فنی
  • قابلیت طراحی انواع در اتوماتیک کشویی، لولایی، ضد اشعه ایکس، ضد اموا رادیواکتیو برای قسمتهای مختلف بیمارستانهای کشور
  • استفاده از در اتوماتیک شیشه ای ساده برای ورودی های عمومی بیمارستانهای کشور
  • استفاده از در اتوماتیک لولایی برای ورودی های اتاقهای عمل جراحی، درمانگاه و برخی از بخش های خاص بیمارستان

درب اتوماتیک بیمارستانی

تعداد: