پروژه هتل و مراکز خرید

پروژه هتل ها و مراکز خرید

پروژه هتل ها و مراکز خرید تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ قم كشويي ساده هتل تشریف ۱ ۳ قم كيلومتر 14 جاده قم تهران كشويي ساده مجتمع خدماتي رفاهي غزال ۲ ۱ چالوس كشويي ساده هتل قو ۳ ۲ چالوس ، كيلومتر 2 چالوس و نوشهر كشويي ساده هتل كوروش- چالوس ۴…