درب سربی_درب سربی اتوماتیک

درب اتوماتیک سربی با گارانتی 100% بخرید | بهترین درب اتوماتیک سربی در ایران

درب سربی یا درب اتوماتیک سربی(در سربی بیمارستانی و درب سربی آزمایشگاهی)؛ جهت جلوگیری از نفوذ پرتو ایکس از دستگاههای تصویربرداری پر تو ایکس و سایر سامانه های تصویربردرای پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، به خارج از اتاق مورد نظر است، تا کارکنان در معرض این پرتو مضر قرار نگیرند.

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

پروژه بیمارستان و مراکز پزشکی

بیمارستان ها و مراکز پزشکی تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۶ تهران ، میدان نوبنیاد،خ صنایع کشویی ساده بیمارستان چمران ۱ ۱ تهران ،خ طالقاني کشویی ساده بیمارستان ۵۰۲ ارتش ۲ ۱ تهران ، یافت آباد کشویی ساده بیمارستان شهدای یافت آباد ۳ ۱ تهران ، اتوبان بعثت کشویی ساده بیمارستان بعثت ۴…