پروژه نیروگاه برق و پتروشیمی

پروژه نیروگاه برق و پتروشیمی

پروژه نیروگاه برق و پتروشیمی تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱۲ بوشهر کشویی ساده نيروگاه اتمي بوشهر ۱ ۱ قم نیم گرد نيروگاه حرارتی قم ۲ ۱ شيراز نرسيده به مرودشت كشويي ساده پتروشيمي شيراز ۳ ۱ عسلویه تلسکوپی پالایشگاه مبین عسلویه ۴ ۱۰ عسلویه کشویی ساده پالایشگاه گاز فجر جم ۵ ۲…