پروژه ساختمان ها و برج ها

پروژه ساختمان و برج ها

پروژه ساختمان و برج ها تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۱ همدان ، خیابان سعیدیه نیم گرد برج سعیدیه همدان ۱ ۱ تهران کشویی ساده برج آسمان ۲ ۲ كرج ميدان نبوت کشویی ساده برج مهستان ۳ ۲ تهران ، خلیج فارس کشویی ساده برج بهارستان ۴ ۲ تهران ، خ ملاصدرا،بلوار شیرازی…