گیت کنترل تردد میله ای-اهرمی

گیت کنترل تردد میله ای-اهرمی Tripod Turnstiles TRE 100 TRE 100 D TRE 105 TRE 105 D TRE 110 TRE 120 TRE 115 TRE 125 TRE 130 TRE 130 D TRE 145 TRE 145 D TRE 150 TRE 150 D TRE 140 TRE 140D یکی از پرطرفدارترین گیت ها، گیت کنترل تردد میله ای- اهرمی…

گیت کنترل تردد گردان LTT323D

گیت کنترل تردد گردان LTT323D

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 323 D Model : LTT 323 D مصرف برق 7.6W during passage, 8.2W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~50 persons / minute. عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~52 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT323

گیت کنترل تردد گردان LTT323

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 EJD Model : LTT 313 EJD مصرف برق 3.8W during passage, 4.1W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute. عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJD

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJD

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 EJD Model : LTT 313 EJD مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~50 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJ

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJ

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 EJ Model : LTT 313 EJ مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313D

گیت کنترل تردد گردان LTT313D

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 D Model : LTT 313 D مصرف برق 7.6W during passage, 8.2W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~50 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~34 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 Model : LTT 313 مصرف برق 3.8W during passage, 4.1W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~22 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…

گیت کنترل تردد گردان LTT303AS

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 AS Model : LTT 303 AS مصرف برق 9W during passage, 12W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~25.5 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT303J

گیت کنترل تردد گردان LTT303J

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 J Model : LTT 303 J مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~37 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گارانتی{100%} و پشتیبانی فنی 4813-021

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 E Model : LTT 303 E مصرف برق 3.8W during passage, 4.1W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~42 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…