گیت کنترل تردد مدل SG WMC

گیت کنترل تردد مدل SWING 55G

گیت کنترل تردد مدل SWING 55G Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد مدل SWING 55G   مصرف برق 22 W during passages, 9 W during stand-by. دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~1.5 sen. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 60-90 cm وزن ~40 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…