گیت کنترل تردد مدل SWING SRV

گیت کنترل تردد مدل SWING SRV مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد مدل SWING SRV   مصرف برق 24W during passages, 15W during stand-by دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~2 sec. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 56 cm وزن ~56 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی و…