گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت کنترل تردد لولایی سوئینگ swing

گیت کنترل تردد لولایی Tripod Turnstiles Swing SWING 50F gates swing SWING 30F gates swing SWING 20F gates swing SWING SRV gates swing SWING 10F gates swing SWING 55G gates swing گیت کنترل تردد لولایی : گیت هایی که به صورت اتوماتیک با استفاده از دستگاه های الکترونکی، هیدرولیک و یا ماشین های مکانیکی باز…

گیت کنترل تردد SWING 10F

گیت کنترل تردد SWING 10F Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد SWING 10F   عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~18 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی و فضای باز عملکرد توانایی حرکت موتور در دو جهت بدنه فولاد زد زنگ با کیفیت بالا ماشین کاری…

گیت کنترل تردد مدل SG WMC

گیت کنترل تردد مدل SWING 55G

گیت کنترل تردد مدل SWING 55G Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد مدل SWING 55G   مصرف برق 22 W during passages, 9 W during stand-by. دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~1.5 sen. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 60-90 cm وزن ~40 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…

گیت کنترل تردد مدل SWING SRV

گیت کنترل تردد مدل SWING SRV مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد مدل SWING SRV   مصرف برق 24W during passages, 15W during stand-by دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~2 sec. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 56 cm وزن ~56 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی و…

گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 312 Model : SG 312 مصرف برق 17 W during passages, 9 W during stand-by دمای کارکرد -10° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec. عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 212

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 212 Model : SG 212 مصرف برق 19 W during passages, 9 W during stand-by. دمای کارکرد -10° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~27 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 112

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 112 Model : SG 112 مصرف برق 22 W during passages, 9 W during stand-by دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec عرض گذرگاه 60-80 cm وزن ~34 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…