گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T

گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T   مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T   مصرف برق 58W during passage, 9W during standby (For two wings). دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~25 kisi / dakika. عرض گذرگاه 90 cm وزن ~85 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق…