گیت کنترل تردد کشویی SWG 700D

گیت های تردد لولایی SWG 700D Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SWG 700D Model : SWG 700D مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 90 CM وزن ~127 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP501H

گیت کنترل تردد کشویی SWG 660

گیت تردد لولایی SWG 660 Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SWG 660 Model : SWG 660 مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه  90 CM وزن ~112 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق…