گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP101H

گیت کنترل تردد کشویی-اسلایدینگ (Sliding)

گیت کنترل تردد کشویی Speed Gate Turnstiles SLP 300 SLP 200 SLP 200T SLP 400 SLP 400 D SWG 700D SWG 600 SWG 700 SWG 660 SLP 300T SEN 500 بهترین گزینه برای ورودی و خروجی های پر تردد در فضاهایی مانند بانک ها، موسسات مالی، سازمان ها و نهاد های دولتی، مراکز آموزشی و…

گیت کنترل تردد کشویی SWG 700D

گیت های تردد لولایی SWG 700D Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SWG 700D Model : SWG 700D مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 90 CM وزن ~127 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP551

گیت کنترل تردد کشویی SWG 700

گیت های تردد لولایی SWG 700 Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SWG 700 Model : SWG 700 مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 90 CM وزن ~120 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP501H

گیت کنترل تردد کشویی SWG 660

گیت تردد لولایی SWG 660 Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SWG 660 Model : SWG 660 مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه  90 CM وزن ~112 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP 401

گیت کنترل تردد کشویی SEN 500

گیت تردد لولایی SEN 500 Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SEN 500 Model : SEN 500 مصرف برق W 15 دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 50-150 cm وزن ~47 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی…

گیت کنترل تردد کشویی SLP 400D

گیت تردد کشوییSLP 400D Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SLP 400D Model : SLP 400D     مصرف برق 120W during passage, 10W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 56 cm وزن ~148 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP101H

گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200

گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200 Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200   Model : LTOP 101 H مصرف برق 100W during passage, 10W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 90 cm وزن ~146…

گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T

گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T   مشخصات فنی Data Technical گیت کنترل تردد کشویی مدل SLP 200T   مصرف برق 58W during passage, 9W during standby (For two wings). دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~25 kisi / dakika. عرض گذرگاه 90 cm وزن ~85 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد کشویی SLP 300T

گیت کنترل تردد کشویی SLP 300T مشخصات فنی Data Technical مدل : SLP 300T Model : SLP 300T   مصرف برق 58W during passage, 9W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 50 cm وزن ~50 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…