کشویی

automatic door Industrial Slidingساخت دربهای اتوماتیک صنعتی به شیوه ای است که در صورت برخورد با مانع به عقب برگشته و آسیبی به آن وارد نمی کنند درب اتوماتیک صنعتی کشویی automatic door Industrial Sliding ویژگی های درب اتوماتیک صنعتی کشویی آماج صنعت آذر تردد بالا و بدون محدودیت دارای سیستم خلاص کن دستی به…