درب اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ )

درب اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ) در جاهایی که عرض ورودی کم است بهترین انتخاب درب هایی هستند که عرض عبور و مرور بیشتری را در اختیار قرار می دهند و باز شوندگی بیشتری دارند. استفاده از این درب ها باعث می شود که رفت و امد با سرعت بیشتری صورت بگیرد و ازدحام در هنگام عبور…