درب اتوماتیک کشویی زاویه دار

درب اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار)

درب اتوماتیک مثلثی | درب اتوماتیک تری انگولار این درب از لحاظ ساختار اجرایی و محل قرار گیری و نوع اجرا کمی تفاوت با سایر درب های اتوماتیک شیشه ای دارد. در اتوماتیک مثلثی یکی از انواع درب اتوماتیک کشویی (برقی ) است و از دو زاویه قائمه که به هم متصل می شوند تشکیل…