درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی این نوع درب اتوماتیک به این دلیل تلسکوپی نام گزاری شده که دو لت از درب متحرک است و بجای اینکه به سمت مخالف هم حرکت کنند به در راستای یک دیگر و در یک سمت حرکت کرده و باز و بسته می شوند. سرعت لت دوم نصف سرعت لت…