درب اتوماتیک کشویی ساده (اسلایدینگ) automatic sliding door

درب اتوماتیک کشویی ساده

Automatic Sliding Doors درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ)  Sliding Doors One-way simple Sliding Doors One-way Sliding Doors Two-way simple Sliding Doors Two-way کاتالوک رکورد سیستم 20 معرفی درب اتوماتیک کشویی ساده این نوع درب اتوماتیک آماج صنعت آذر بهترین نوع از درب کشویی ساده خطی هستند که در اماکن و فضاهایی که دارای ورودی عریض می…