درب اتوماتیک خروج اضطراری

کاربرد درب اتوماتیک خروج اضطراری درب اتوماتیک خروج اضطراری یا همان برک اوت ترکیبی از در اتوماتیک شیشه ای و کشویی است. باید دقت داشته باشید که در هنگام اضطرار می شود این نوع درب را به سادگی و خیلی سریع به صورت لولایی باز کرد. این درب با تفاوت هایی در ساختار دارد در…