درب اتوماتیک گـردان 3 و 4 باله

درب اتوماتیک گـردان 3 و 4 باله (ریولوینگ) Automatic Doors Revolving 3 & 4 Wings   یکی از انواع درب های اتوماتیک گردان می باشد که در دو مدل 3 و 4 باله، بسته به مشتری درخواست کننده، ساخته شده است. آماج صنعت از برترین شرکت های ارائه دهنده انواع درب های اتوماتیک 3 و…