دربهای اتوماتیک گـردان ویترین دار3 ریولوینگ

درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار (ریولوینگ) Automatic Doors Revolving Showcase درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار مدل 3 معرفی دربهای اتوماتیک گـردان ویترین دار3 ریولوینگ عملکرد سیستم درب اتوماتیک گردان آماج صنعت آذر که معمولا به صورت سه باله و چهار باله مورد استفاده قرار می گیرد با قرار گرفتن فرد در زاویه دید…