درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار2

درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار (ریولوینگ) Automatic Doors Revolving Showcase درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار مدل 2 معرفی درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار2 ایمنی این درب های اتوماتیک آماج صنعت آذر به علت استفاده از شیشه های مقاوم و ایمن یکی از مزایای این گونه درب هاست .زیبایی این نوع درب نسبت…