درب های اتوماتیک بیمارستانی (هرماتیک) Automatic Hermetic Doors

درب اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی | درب هرماتیک این نوع درب در انواع مختلف و با توجه به مکان مورد استفاده در بیمارستان ها و به صورت های مختلف و با نیاز مطابق آن قسمت طراحی و اجرا می شود. درب اتوماتیک در کلیه محیط های بیمارستانی در ابتدا باعث سهولت در رفت و آمد و سپس…