گیت های کنترل تردد کشویی

Speed Gate Turnstiles

استفاده گیت های کنترل تردد آماج صنعت آذر بهترین گزینه برای ورودی و خروجی های پر تردد در فضاهایی مانند بانک ها ، موسسات مالی ، سازمان ها و نهاد های دولتی ، مراکز آموزشی و فرهنگی ، کارخانه ها و ..  در هرج و مرج جلوگیری کرده و نظم و نظام موثر بهتری ، را جایگزین این امر کرده.  معماران و طراحان داخلی گزینه های بسیار مهمی برای سفارشی کردن این مدل و ایجاد زیبایی و ظاهری زیبا و شاداب دارند. از جمله مواد تزئینی می توان برای تبدیل این مدل به قسمت بصری از سنگ مرمر و گرانیت و همچنین چرم و انواع چرمی چوب از جمله گردو ، بلوط استفاده کرد. عملیات چرخشی نوری راهرو را تشکیل می دهد . در راهرو وسط این مدل ، یک مانع بال وجود دارد که از پلکسی گلاس شیشه ای ساخته شده است .در صورت خرابی برق ، از ویژگیهای مقرر در ای نوع مدل اجازه خروج آزاد از سایت یا ساختمان را می دهند . اگر مشتری بخواهد در هنگام چنین شرایط اضطراری قفل ها ، قفل شده بمانند ، چنین عملکردی می تواند به عنوان گزینه ، بسته به درخواست کتبی مشتری ارائه شود.
 اگر مشتری آماج صنعت آذر بخواهد در چنین شرایط گیت کنترل تردد در حالت اضطراری قفل ها، قفل شده قفل بمانند ، چنین عملکردی برای گیت کنترل تردد می تواند به عنوان گزینه ، بسته به درخواست کتبی مشتری ارائه شود. با این حال  گیت کنترل تردد ، پس از راه اندازی در کارخانه ، سیستم پس از آن نمی تواند به حالت خروج اضطراری توسط مشتری برگردد و در تمام خرابی های بعدی برق قفل می ماند. این نوع گیت ها از نظر فناوری و امکان بروز یا سفارشی شدن  را دارا بوده و با آخرین متود جهانی همراه می باشد .