درب های اتوماتیک تاشو

Automatic Folding Doors

معرفی درب های اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ )

درب اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ) آماج صنعت آذر درب های هستند که از نظر محدودیت فضای تردد و ساختار بهترین گزینه می باشند زیرا هر دو لت درب به صورت کشویی و همزمان تقسیم شده و هر لت آن لولایی بسته می شود و لازم به زکر می باشد که در بعضی از موارد فقط درب به یک سمت دیوار نصب گردیده ، که در این حالت درب به دوصورت لولا شده به یکدیگر می باشد که یکی از آنها به سمت دیوار لولا شده است .یکی از مزایایی این نوع درب اتوماتیک نسبت به درب هایی لولایی اتوماتیک سرعت عملکرد ، مکانیزم محرکه منحصر به فرد ، نرمی و بی صدا بودنکاهش شعاع عملکرد حرکتی باز و بسته شدن را دارا می بوده که ویژگی منحصر به فرد و اهمیت بالای در فضای اشقال شده کمتری در محیط های پر ترافیک رفت و آمد را دارند .

مزایای استفاده از درب اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ)

از انواع کارکرد درب اتوماتیک شیشه ای اتوبوسی (تاشو) می توان به حالت تمام باز، تمام بسته (قفل)، نیمه باز، اتوماتیک و حرکت یکطرفه اشاره نمود. در حالت تمام باز، درب با تشخیص حرکت، تمام مسیر را برای ورود و یا خروج باز می کند. حالت بسته یا قفل برای مواردی به کار می رود که نیاز به عبور و مرور از ورودی تا زمان خاصی وجود ندارد، درب قفل می شود و تا تنظیم مجدد آن، قفل باقی می ماند. حالت نیمه باز در درب اتوماتیک شیشه ای تاشو حالتی بسیار مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی است، در این حالت می توان درب را طوری تنظیم نمود که با تشخیص حرکت و یا وزن توسط سنسور، تنها نیمی از ورودی باز گردد، به این ترتیب با باز و بسته شدن درب، از اتلاف حداقل انرژی نیز جلوگیری به عمل می آید. حرکت اتوماتیک، حرکت معمول و مورد انتظار درب است و حرکت یکطرفه برای کنترل عبور و مرور از یک سمت، تنظیم می گردد. به این صورت که ورود تنها از سمت (ورودی و یا خروجی) صورت می گیرد، سنسور بخش ورود و یا خروج غیر فعال می شود و عبور تنها از یک سمت امکان پذیر می باشد.
عملکرد درب های اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ )
بنا به ضرورت و با توجه به شرایط موجود می توان از درب شیشه ای اتوماتیک تاشو که دارای دو و یا یک لت می باشد، استفاده کرد. در درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا اتوبوسی هر لت به دو قسمت تقسیم شده است، این دو قسمت به یکدیگر و یکی از قسمت ها به دیوار لولا شده است. در درب اتوماتیک شیشه ای تاشو که دارای دو لنگه می باشد، هر لنگه درب به طرفین جمع می شود و ورودی از سمت مرکز باز می گردد. در درب اتوماتیک شیشه ای تاشو با یک لت، با تشخیص وزن یا حرکت توسط سنسور تعبیه شده برای درب، این لت، تا شده و به روی خود جمع می شود، به این ترتیب ورودی از یک سمت (راست و یا چپ) باز می گردد. این نوع درب برای استفاده در اماکنی که میزان رفت و آمد بالا و یا نامحدودی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت باز شدن درب شیشه ای اتوماتیک تاشو 2 تا 4 ثانیه است که برای یک درب اتوماتیک شیشه ای سرعت مطلوبی به شمار می رود؛ از این رو استفاده از این درب ها برای اماکنی که بسیار پر تردد هستند و سرعت باز و بسته شدن درب اهمیت پیدا می کند، مناسب است.