درب اتوماتیـک آماج صنعت آذر

این مجموعه شامل  تمامی درب های اتوماتیـک آماج صنعت آذر Automatic doors به کار رفته با آخرین تکنولوژی روز دنیا  تولید گردیده

درب اتوماتیک کشویی ساده اسلایدینگ automatic sliding door
درب اتوماتیک کشویی ساده اسلایدینگ automatic sliding door
درب اتوماتیک کشویی (تلسکوپی) Automatic Telescope Doo انیمیشن
درب اتوماتیک کشویی (تلسکوپی) Automatic Telescope Doo انیمیشن
درب های اتوماتیک خروج اضطراری(برک اوت)
Automatic-triangular-Doors
درب های اتوماتیک بیمارستانی (هرماتیک) Automatic Hermetic Doors
درب های اتوماتیک بیمارستانی (هرماتیک) Automatic Hermetic Doors
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب اتوماتیک گـردان ریولدینگ Automatic Doors Revolving
درب-های-اتوماتیک-گردان-ویتریت-دار--1
درب-های-اتوماتیک-گردان-ویتریت-دار--2
درب-های-اتوماتیک-گردان-ویتریت-دار--3
درب-های-اتوماتیک-گردان-ویتریت-دار--5
درب-های-اتوماتیک-گردان-ویتریت-دار--4

درب اتوماتیک گرد کشویی
automatic curve doors

درب اتوماتیک گرد (روند)

Automatic Round Doors

Automatic Round Doors
Automatic-Curved-Doors
Swing-Door
Swing-Door-automatic
Automatic-Folding-doors

درب اتوماتیـک آماج صنعت آذر Automatic doors