درب اتوماتیک مثلثی (تری انگولار)

Automatic triangular Doors

درب های مثلثی انگولار - اکون2

Automatic triangular Doors

 

Automatic-triangular-Doors
معرفی درب اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار)
درب اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار) يا درب اتوماتيك شيشه ای كشويي زاويه اي دارای طراحي هوشمند و دقيقی است و از دو قسمت اصلی تشكيل شده است كه اين دو قسمت با يكديگر تشكيل يك زاويه می دهند. مي توان براي وصف اين نوع درب، دو درب اتوماتيك شيشه ای كشويی (اسلايد) آماج صنعت آذر را در نظر آورد؛ دو درب كه هر كدام دارای دو لت هستند و به شكل راس مثلث در مجاورت يكديگر قرار گرفته اند.
در درب اتوماتيك شيشه اي زاويه دار يا مثلثی هر دو درب با يك اپراتور واحد كار مي كنند. در اين حالت، لت های ثابت در طرفين و لت های متحرك در مركز قرار می گيرند. اين لت ها در كنار يكديگر يك زاويه مي سازند. اساسا محدوديتی در ايجاد اين زاويه وجود ندارد، اما به طور كلی اين عدد می تواند بين 90 تا 175 درجه متغير باشد.
اين زاويه و جهت باز شدن درب می تواند به سمت داخل و يا خارج ساختمان قرار بگيرد. درب اتوماتيك شيشه ای مثلثي ورودی هايی با ظاهري چشمگير برای ساختمان های مدرن ايجاد مي كند.

مزایای استفاده از درب اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار)

درب اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار) مانند درب های کشویی عمل می کنند ولی از لحاظ ظاهری کمی متفاوت هستند که در نمای این ساختمان بسیار تاثیر بسزایی دارند. اگر در مکانی بخواهیم درب کشویی داشته باشیم و فضای ورودی نیز کم باشد می توان از این درب ها استفاده کرد که از حداکثر فضای ورودی بتوانیم استفاده کنیم.
این اپراتور درب های سنگین وزن را نیز با زاویه دلخواه پشتیبانی می کند. این گونه درب ها فضای کمتری را اشغال می کنند و در ضمن فضای بازشوی آنها نیز بیشتر است.
عملکرد
درب های اتوماتیک مثلثی (تیری انگولار) مانند درب کشویی عادی است با این تفاوت که از لحاظ ظاهر این درب به صورت مثلثی طراحی و ساخته می شود .استفاده این نوع سیستم در زیبایی ورودی ساختمانهایی که دارای معماری با نماهای خاص می باشد موثر است. هر چند استفاده از این دربها معمولا سلیقی است و از لحاظ مکانیزم عمل و تجهیزات شبیه درب های کشویی است اما مواردی همچون ورودی هایی که در کنج قرار گرفته اند یا ورودی آنها کج می باشد یا فضاهایی که معماری آنها بر اساس زاویه های متعدد است می توانند در استفا ده ازین دربها مزید بر علت باشند.
گاهی اوقات برای ورودی از دو درب اتوماتیک استفاده می شود استفاده از درب مثلثی برای درب داخلی نیز مرسوم است. این مدل به صورت کشویی مثلثی باز و بسته می شود و جهت مکان هایی که دارای نمای خاص و زاویه مهندسی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد و به نسبت درب های کشویی فضای کمتری را اشغال و عرض بازشوی آن نیز بیشتر از درب های کشویی ساده است.